Język bułgarski

Bułgarski jest językiem ojczystym większości Bułgarów. Jest to język zaliczany do grupy południowosłowiańskiej, blisko związany z macedońskim. Używany jest również w niektórych częściach Grecji, Rumunii, Ukrainy, Mołdawii.

Powstanie cyrylicy, używanej w Serbii, Macedonii i państwach danego ZSRR, datowane jest na …

Religia w Bułgarii

Około 85% ludności zakorzenione jest w tradycji prawosławnej. Za czasu komunizmu zniechęcano do praktykowania religii i tylko ludzie starsi nie spotykali się z prześladowaniami ze względu na okazywanie swoich uczuć religijnych. Ludzie młodzi nie powracają do prawosławia, co jeszcze bardziej …

Wróżby i czary bułgarskie

Wróżby i czary bułgarskie. Różnorodne obrzędy stanowiły rodzaj zaklinania przyszłości, natomiast sposobem jej poznania miały być wróżby. Praktyki wróżebne były bardzo skomplikowane i dotyczyły wszystkich dziedzin życia ludzkiego. Niektóre znały tylko osoby wtajemniczone, inne stosowane były często i przez wszystkich.…

Obrzędy i praktyki medyczne ludowe

Obrzędy i praktyki medyczne. Znaczną część ludowych leków stanowią zioła, choć nie brak także medykamentów zaczerpniętych ze świata zwierzęcego i minerałów. W Bułgarii powstał nawet przewodnik po tej ciekawej ludowej medycynie Materiali po byłgarskata naiodna medicina, który wymienia około 400 …

Zwyczaje i Wierzenia bułgarskie

Bułgarzy zachowali wiele tradycyjnych zwyczajów. Trifon Zarezan, przypadający na 14 lutego, to stare święto uprawiających winorośl. Przy tej okazji podcina się pędy winnych krzewów i zrasza je winem, by przyniosły obfity plon. 1 marca Bułgarzy obdarowują się nawzajem martenicami, czyli …

Pages: 1 2 3 4

Bułgarska kinematografia

Bułgarska kinematografia nie stworzyła wybitnych dzieł sztuki, ale w jej obrębie powstały ciekawe obrazy o swoistym, regionalnym charakterze. Przed II wojną światową film bułgarski właściwie prawie nie istniał. Filmy fabularne i krótkometrażowe kręcono sporadycznie. Były to dzieła amatorów-entuzjastów, bo kinematografią …

Muzyka bułgarska

Starożytny mit grecki przypisuje Trakom pochodzenie od Orfeusza i Muz. Dzisiaj Bułgarzy są sławnymi śpiewakami, a prawosławne pieśni religijne są dla nich tym, czym muzyka klasyczna dla Zachodu. Bułgarska muzyka sakralna, sięgająca swymi korzeniami IX w., odegrała znaczącą rolę w …

Literatura Bułgarska

Dzieje piśmiennictwa rozpoczyna w Bułgarii okres inskrypcji w języku greckim ze śladami języka protobułgarskiego. Napisy wykonywano w kamieniu lub marmurze i sławiły one zasługi chanów i bojarów, upamiętniały bitwy i zwycięstwa, koronacje i traktaty władców. Niektóre z nich są bardzo …

Pages: 1 2