Ludność Bułgarii

Bułgarię zamieszkuje około 7,12 miliona ludzi, z tego 1140 000 mieszka w stolicy, Sofii. Inne większe miasta to Płowdiw (400 000), Warna (315 000), Burgas (210 000), Ruse (190000), Stara Zagora (162 000) i Plewen (140 000). Dimitrowgrad i Plewen są głównymi miastami przemysłowymi kraju.

Bułgarzy, podobnie jak Serbowie, należą do grupy południowych Słowian. Najliczniejsze mniejszości narodowe to Turcy (8,5%), Rumuni (2,6%) oraz Macedończycy (2,5%). Macedończycy stanowią większość w rejonie Pirinu, na południe od Sofii. Przez cały niemalże wiek kontrowersje wzbudzało pytanie, czy Macedończycy są Bułgarami, czy stanowią odrębną grupę etniczną. Oficjalnie Bułgaria uznaje Macedonię jako kraj, ale nie uznaje Macedończyków jako narodowości. Działacze próbujący zorganizować politycznie mniejszość macedońską w Bułgarii spotykają się z prześladowaniami ze strony władz.

Turcy, których jest około 800 000, w większości zamieszkują tereny u stóp północno-wschodnich i wschodnich Rodopów. W latach 1912-1940 około 340000 Turków wyjechało z Bułgarii do Turcji, a po II wojnie światowej kraj znów opuściło 200 000 osób. Początkiem 1985 r. komuniści stworzyli plan przymusowej asymilacji pozostałych Turków, których zmuszali do przyjmowania bułgarskich nazwisk. Zakazano obrzezywania chłopców urodzonych w rodzinach islamskich, zlikwidowano oddzielne cmentarze islamskie, zamknięto wiele meczetów i zaatakowano Ramadan (miesiąc postu). Zakazano nawet noszenia tureckich ubrań i posługiwania się językiem tureckim. Na początku 1989 r. masowo protestowano przeciwko tym restrykcjom, a po złagodzeniu prawa paszportowego 350000 osób pochodzenia tureckiego wyjechało do Turcji (część z nich powróciła do Bułgarii). Po upadku Todora Żiwkowa pod koniec 1989 r. otwarto meczety, a w 1990 r. wprowadzono ustawę zezwalającą na przywrócenie tureckich nazwisk. W 1991 r. pojawiła się możliwość nauczania w języku tureckim w szkołach państwowych.

W rejonie Rodopów, na południe od Płowdiwu mieszka około 250 000 Pomaków (potomków Słowian, którzy przeszli na islam w czasach Imperium Osmańskiego). W przeszłości Pomacy zostali poddani takiemu samemu procesowi asymilacyjnemu jak później Turcy. Spośród 550 000 Romów wielu zamieszkuje Dolinę Róż (zwłaszcza okolice Sliwenu) i chociaż komuniści wpłynęli na poprawę warunków ich życia, odmawiano im prawa do zachowania swojej odrębności etnicznej. Trzy czwarte Romów wyznaje islam.

W chwili wybuchu II wojny światowej w Bułgarii żyło około 50 000 Żydów i prawie wszyscy przeżyli wojnę dzięki oporowi Bułgarii wobec żądania faszystów, aby Żydzi zostali deportowani do obozów zagłady na terenie Polski. Chociaż Żydzi zgromadzeni zostali w miejscowych obozach pracy i musieli nosić Gwiazdę Dawida, nikt nie został wydany Niemcom. Po wojnie większość z nich wyjechała do Izraela i obecnie w Bułgarii mieszka zaledwie 5000 przedstawicieli tej narodowości.