Język bułgarski

Bułgarski jest językiem ojczystym większości Bułgarów. Jest to język zaliczany do grupy południowosłowiańskiej, blisko związany z macedońskim. Używany jest również w niektórych częściach Grecji, Rumunii, Ukrainy, Mołdawii.

Powstanie cyrylicy, używanej w Serbii, Macedonii i państwach danego ZSRR, datowane jest na IX wiek, kiedy święci Cyryl i Metody przetłumaczyli Biblię na język starocerkiewnosłowiański. Ponieważ wszystko w Bułgarii pisane jest cyrylicą, znajomość tego alfabetu wydaje się konieczna.

Dla wielu Bułgarów rosyjski jest drugim językiem. W latach 50. i 60. francuski był po języku rosyjskim drugim, najczęściej nauczanym językiem obcym. Wielu ludzi w średnim wieku, pracujących na stanowiskach urzędniczych, ma tendencję do chwalenia się jego znajomością. Ludzie młodzi oraz pracownicy sektora turystycznego i handlu często znają język angielski. W rejonie Morza Czarnego znany jest również język niemiecki, a to za sprawą niemieckich turystów odwiedzających od wielu lat te tereny.

Należy pamiętać, że w ostatnich latach miały miejsce liczne zmiany, zwłaszcza jeżeli chodzi o oznakowanie sklepów, znaki drogowe, reklamy. Niektóre małe litery mogą się różnić od tych znanych z tradycyjnej cyrylicy (najczęściej małe litery starej cyrylicy zastępuje się pomniejszonymi wielkimi znakami).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *