Kalendarium

512 r. p.n.e. – wyprawa króla perskiego Dariusza przeciw Scytom i podbój Tracji.

479 r. p.n.e. – Grecy zadają klęskę Persom w bitwie pod Platejami.

168 r. p.n.e. – bitwa pod Pydną, upadek królestwa Macedonii.

148 r. p.n.e. – powstaje rzymska prowincja Macedonia.

63 r. p.n.e. – ziemie bałkańskie w obrębie Cesarstwa Rzymskiego.

250 r. n.e. – najazd Gotów.

342 r. – w Serdice zwołano sobór kościelny.

376 r. – ponowny najazd Gotów, ginie cesarz Walens; Goci osiedlają się na Bałkanach.

442 r., 477 r. – najazd Hunów Attyli

453 r. – śmierć Attyli, koniec państwa Hunów.

476 r. – koniec Cesarstwa Rzymskiego

481 r. – Protobułgarzy osiedlają się na ziemiach Cesarstwa Bizantyjskiego.

487 r. – Protobułgarzy zadają klęskę Teorodykowi.

527-565 r. – najazd Słowian na Bałkany.

577 r. – najazd Awarów na Bałkany. 586-622 r. – Słowianie atakują Tessalonikę.

596 r. – Bizancjum ponosi klęskę z rąk Protobułgarów.

600 r. – początek panowania plemienia Siedmiu Rodów.

622 r. – Mahomet ucieka z Mekki do Medyny.

630 r. – Protobułgarzy wyruszają do Italii.

636 r. – Awarowie i Persowie oblegają Konstantynopol.

642 r. – umiera chan Kubrat.

650 r. – chan Asparuch przekracza Dunaj; Protobułgarzy osiedlają się na Nizienie Naddunajskiej.

679 r. – chan Asparuch wyrusza na południe.

681 r. – powstanie Pierwszego Państwa Bułgarskiego na ziemiach słowiańskich.

712 r. – chan Terweł najeżdża Trację.

717 r. – Chan Terweł wyrusza na pomoc Konstantynopolowi obleganemu przez Arabów.

756-775 r. – wojna między Bizantyjczykami i Bułgarami.

784 r. – cesarzowa Irena w Irenupolis (Stara Zagora).

811 r. – chan Krum zabija cesarza Nikefora.

813 r. – chan Krum gromi wojska cesarza Michała I.

814 r. – chan Omurtag buduje Pre-sław.

852 r. – panuje chan Borys, potem kniaź Borys-Michał.

863 r. – Cyryl i Metody na Morawach.

864-865 r. – chrzest Bułgarii; powstanie alfabetu bułgarskiego.

869 r. – śmierć Cyryla w Rzymie.

885 r. – śmierć Metodego na Morawach.

893 r. – panuje car Symeon.

894 r. – wojna z Bizancjum.

934 r. – car Symeon zagraża Konstantynopolowi.

936 r.- Cerkiew prawosławna zyskuje niezależność.

969 r. – ruski kniaź Światosław najeżdża Bułgarię i Bizancjum.

971-972 r. – Cesarz Jan Tzimiskes zadaje klęskę Światosławowi oraz zrzuca z trony Borysa II.

997-1014 r. – wojna między carem Samuiłem a Bazylim II. Cesarz Bułgarobójca oślepia 14-tysięczne wojsko Samuiła.

1018 r. – koniec Pierwszego Państwa Bułgarskiego.

1018-1185 – niewola bizantyjska Bułgarii.

1185 r. – Piotr i Asen podnoszą bunt przeciwko Bizancjum; Drugie Państwo Bułgarskie.

1197 r. – początek panowania cara Kałojana.

1204 r. – krzyżowcy IV krucjaty zdobywają Konstantynopol; utworzenie Cesarstwa Łacińskiego.

1205 r. – car Kałojan pokonuje Łacin -ników w bitwie pod Adrianopolem. 1211 r. – car Borił wydaje Synodyk przeciwko bogomiłom.

1230 r. – Car Iwan Asen II pokonuje Teodora Angelosa w bitwie pod Kło-kotnicą.

1242 r. – najazd Tatarów Batu-chana. 1264 r. – Bułgarzy sprzymierzają się z Tatarami przeciw Bizantyjczykom. 1266 r. – najazd Madziarów.

1272 r. – Bizantyjczycy sprzymierzają się z Tatarami przeciw Bułgarom. 1277 r. – powstanie Iwajły. do 1362 r. – rozkwit carstwa bułgarskiego

1362 r. – najazd Hirków.

1364 r. – Turcy zdobywają Adriano-pol.

1385 r. – Turcy przenoszą stolicę do Adrianopola.

1385 r. – upadek Sofii.

1393 r. – upadek Tyrnowa.

1396 r. – upadek Widyna.

1400 r.- Bułgaria w niewoli tureckie.j

1444 r. – śmierć Władysława Warneńczyka.

1453 r. – Turcy zdobywają Konstantynopol.

1454 r. – tworzą się oddziały hajduków walczące z Turkami.

1595-1598 r. powstania przeciw Turkom (Nisz, Sofia, Tyrnowo).

1683 r. – odsiecz wiedeńska.

1686 r. – powstanie w Tymowie.

1688 r. – powstanie w Cziprowcach.

1689 r. – powstania w Macedonii.

1716 do 1791 r. – trzy wojny austriacko-tureckie.

1737 r. – powstania chłopskie.

1762 r. – Paisi Chilendarski pisze Historię słowianobułgaiską.

1806-1812 r. – wojna rosyjsko-turecka.

1821-1827 r. wyzwolenie Grecji. 1828-1829 r. wojna rosyjsko-turecka.

1835 r. – w Gabrowie powstaje pierwsza szkoła świecka.

1835-1837r. – powstania chłopskie.

1841-1850 r. – powstania chłopskie.

1855-1856 r. – powstania w Tymowie i Widinie.

1860 r. – ogłoszenie odrębności Cerkwi bułgarskiej.

1868 r. – czety Hadżi Dimitra i Stefana Karadży.

1870 r. – utworzenie egzarchatu bułgarskiego.

1875 r. – powstanie w Starej Zagorze.

1876 r. – powstanie kwietniowe.

1876 r. – powstanie w Kopriwszticy i w okręgu Panagiuriszte.

1876 r. – wyprawa Christa Botewa.

1877-1878 r. – wojna rosyjsko-turecka.

1878 r. – pokój w San Stefano (Iesilkoy).

1878 r. – wyzwolenie Bułgarii.

1879 r. – Aleksander Battenberg księciem Bułgarii.

1885 r. – wybuch wojny serbsko-bułgarskiej.

1886 r. – pokój w Bukareszcie; zjednoczenie Bułgarii z Rumelią; abdykacja Aleksandra Battenberga.

1887 r. – Ferdynand Sachsen-Koburg -Gotha na tronie bułgarskim.

1908 r. – utworzenie Trzeciego Carstwa Bułgarskiego.

1912 r. – sojusz serbsko-bułgarski.

1912 r. – sojusz grecko-bułgarski.

1912 r. – klęska Turcji pod Kirk-Klisse i pod Luleburgaz.

1913 r. – Bułgarzy zdobywają Adrianopol (Odrin).

1913 r. – wojna międzysojusznicza; podpisanie traktatu pokojowego w Bukareszcie,- pokój w Konstantynoolu.

1915 r. – układ sojuszniczy Bułgarii z Austro-Węgrami i Niemcami.

1918 r. – kapitulacja Bułgarii; Borys III carem Bułgarii.

1919 r. – zawarcie traktatu pokojowego przez państwa Entanty z Bułgarią.

1920 r. – Bułgaria w Lidze Narodów.

1923 r. – przewrót 9 VI.

1923 r. – powstanie wrześniowe.

1933 r. – proces lipski (Georgi Dymitrow).

1935 r. – podpisanie konwencji z Polską o współpracy kulturalnej.

1937 r. – sojusz z Jugosławią.

1938 r. – ogłoszenie neutralności.

1940 r. – porozumienie węgierskie (odzyskanie Południowej Dobrudży).

1941 r. – Bułgaria przystępuje do Paktu Berlińskiego.

1941 r. – tworzą się organizacje powstańcze.

1945 r. – kapitulacja Niemiec.

8 września 1946 r. – zniesienie monarchii, powstanie Bułgarskiej Republiki Ludowej.

1947 r. – Bułgaria podpisała w Paryżu traktat pokojowy.

28 lipca-6 sierpnia 1968 r. IX Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów w Sofii (15 000 osób z 142 krajów).