Bułgarska kinematografia

Bułgarska kinematografia nie stworzyła wybitnych dzieł sztuki, ale w jej obrębie powstały ciekawe obrazy o swoistym, regionalnym charakterze. Przed II wojną światową film bułgarski właściwie prawie nie istniał. Filmy fabularne i krótkometrażowe kręcono sporadycznie. Były to dzieła amatorów-entuzjastów, bo kinematografią …

Muzyka bułgarska

Starożytny mit grecki przypisuje Trakom pochodzenie od Orfeusza i Muz. Dzisiaj Bułgarzy są sławnymi śpiewakami, a prawosławne pieśni religijne są dla nich tym, czym muzyka klasyczna dla Zachodu. Bułgarska muzyka sakralna, sięgająca swymi korzeniami IX w., odegrała znaczącą rolę w …

Literatura Bułgarska

Dzieje piśmiennictwa rozpoczyna w Bułgarii okres inskrypcji w języku greckim ze śladami języka protobułgarskiego. Napisy wykonywano w kamieniu lub marmurze i sławiły one zasługi chanów i bojarów, upamiętniały bitwy i zwycięstwa, koronacje i traktaty władców. Niektóre z nich są bardzo …

Pages: 1 2