Sztuka Bułgarii

Protobułgarzy, tak jak inne ludy tureckie, prowadzili koczowniczo-pasterski tryb życia. Potrafili uprawiać rolę, znane było im kowalstwo i kuśnierstwo. Bułgarzy przejęli wiele cech starej kultury alańskiej, ponieważ Alanowie -potomkowie antycznych Sarmatów, którzy osiedlili się na północ od Kaukazu – byli …

Pages: 1 2