Religia w Bułgarii

Około 85% ludności zakorzenione jest w tradycji prawosławnej. Za czasu komunizmu zniechęcano do praktykowania religii i tylko ludzie starsi nie spotykali się z prześladowaniami ze względu na okazywanie swoich uczuć religijnych. Ludzie młodzi nie powracają do prawosławia, co jeszcze bardziej …