Początki odrodzenia narodowego

Początki odrodzenia narodowego

Pożywką dla bułgarskiego odrodzenia narodowego było wydanie w 1762 r. Historii słowianobułgarskiej mnicha Pajsija Chilendarskiego.

„Napisałem ją dla was, którzy miłujecie swój ród i bułgarską ojczyznę i pragniecie wiedzieć o swoim rodzie i języku… Przepisujcie tę historię …