Chisaria – Trojan – Łowecz

Po drodze do Chisarii leży miejscowość uzdrowiskowa Bania, z pokładami leczniczego torfu. Chisaria, leżąca na zboczu Srednej Gory, jest największym w Bułgarii zdrojowiskiem z wodami mineralnymi do picia i znanym w świecie ośrodkiem balneologicznym. Wody źródlane leczą różne choroby. Słynnym …

Stara Płanina

Całkiem duży obszar Starej Płaniny (góry Bałkany) można obejrzeć, podróżując z Wielkiego Tyrnowa do Plewenu przez Gabrowo, Etyr, Szipkę, Kazanłyk, Karłowo, Trojan i Łowecz – lub w odwrotną stronę.
Po drodze mija się stare klasztory, pamiątki z czasów wojen, osobliwe …

Okolice Wielkiego Tyrnowa

MONASTYR PRZEOBRAŻENSKI

Wypad do Monastyru Preobrażenskiego, 7 km na północ od Wielkiego Tyrnowa, może stanowić doskonałą wycieczkę uzupełniającą. Monastyr leży na lesistym wzgórzu, u stóp urwisk wąwozu Jantry. XIV-wieczną cerkiew zniszczyli Turcy. Ruiny znajdują się 500 m na południe od …

Weliko Tyrnowo

Weliko Tyrnowo odegrało niezwykłą rolę w historii Bułgarii. Malownicze domy tego miasta carów zwisają nad stromymi zboczami wąwozu, którym płynie rzeka Jantra. Ruiny twierdzy Carewec, nieomal otoczone przez rzekę, przypominają o czasach Drugiego Państwa Bułgarskiego (1185-1393), którego Weliko Tyrnowo było …

Pages: 1 2 3

Ruse

Ruse, największy port bułgarski na Dunaju, stanowi bramę wjazdową w głąb kraju. Cumują tu rosyjskie i bułgarskie statki rzeczne. Pociągi z i do Bukaresztu zatrzymują się na tutejszym dworcu kolejowym. Dwupoziomowy Most Przyjaźni (1954 r.), 6 km w dół rzeki, …

Pages: 1 2

Szumen

Szumen to duże miasto pomiędzy Warną, Weliko Tyrnowo a Ruse, w pół drogi między Dunajem a Morzem Czarnym. W IV w. p.n.e. istniała tu osada tracka, w II w. przybyli Rzymianie, a w VII w. plemiona słowiańskie i lud chana …

Północna Bułgaria

Północna Bułgaria, leżąca pomiędzy Dunajem a grzbietem Starej Płaniny, odpowiada obszarowi dawnej prowincji Rzymskiej – Mezji Mniejszej. Na południe od niej leżała Tracja, a na północ Dacja. Mimo najazdów barbarzyńskich w III w., Mezja, do czasów utworzenia Bułgarii w 681 …

Złote Piaski

Złote Piaski (Złatni Piasici), to teoretycznie najbardziej elegancki kurort Bułgarii, za którego plażami, oddalone o 4 kilometry, wznoszą się zielone, lesiste wzgórza. Niektóre z sześćdziesięciu hoteli skryte są pomiędzy drzewami. Oprócz plażowania, w Złotych Piaskach można też uprawiać żeglarstwo, nurkowanie, …

Warna

Warna, największy port bułgarski nad Morzem Czarnym, jest letnią stolicą kraju. Jej historia rozpoczyna się w 585 r. p.n.e., kiedy to helleńscy przesiedleńcy z Miletu założyli tu swoje Odessos. Potem zdobyli ją Trakowie, a w 15 r. n.e. rozkwitła jako …

Pages: 1 2

Słoneczny Brzeg

Słoneczny Brzeg (Słynczew Briag) to największe i najstarsze uzdrowisko na wybrzeżu Bułgarii, 36 km na północ od Burgasu. Wzdłuż wspaniałej sześciokilometrowej piaszczystej plaży, rozsianych jest ponad sto hoteli. Słoneczny Brzeg specjalizuje się w obsłudze turystyki rodzinnej, zwłaszcza rodzin z małymi …