Literatura Bułgarska

Dzieje piśmiennictwa rozpoczyna w Bułgarii okres inskrypcji w języku greckim ze śladami języka protobułgarskiego. Napisy wykonywano w kamieniu lub marmurze i sławiły one zasługi chanów i bojarów, upamiętniały bitwy i zwycięstwa, koronacje i traktaty władców. Niektóre z nich są bardzo …

Pages: 1 2