Język bułgarski

Bułgarski jest językiem ojczystym większości Bułgarów. Jest to język zaliczany do grupy południowosłowiańskiej, blisko związany z macedońskim. Używany jest również w niektórych częściach Grecji, Rumunii, Ukrainy, Mołdawii.

Powstanie cyrylicy, używanej w Serbii, Macedonii i państwach danego ZSRR, datowane jest na …