Gospodarka Bułgarii

W czasach komunizmu pod nadzorem premiera rady ministrów opracowywano i realizowano plany pięcioletnie. Połowa budżetu narodowego była przeznaczana na rozwój ekonomiczny, natomiast na przemysł nie przeznaczano żadnych środków, dopóki jego udział w produkcie krajowym brutto nie przekroczył 50%. W latach …