Първа българска държава

Първа българска държава.

Chan Asparuch, като победи армията на византийския император Константин IV по пътя, той прекоси 679 r. Дунав и завзема страната между Стара планина и тази река. Той изтласка славяните от Севиерц, които живееха там, в безплодните планински райони на югоизток, и племето на Седемте клана на юг и запад, след това създаде укрепен лагер, която става столица на Първата българска държава в славянските земи. Казваше се Плиска. W 1981 r. чествани тържествено 1300. годишнина от това събитие.
След два века прабългари, Турски хунски народи, те се отказаха от езика и обичаите на своите предци, претърпява пълна славянизация.
Новата държава на Аспарух и неговият наследник Тервел водят война с Византия с променящи се съдби, възползвайки се от съперничеството на императорите за византийския престол.
И това беше хан Тервел, за помощ на Юстиниан II, той получи титлата кесар, придобити, досега в историята, само владетелите на Рим. Това име на хан Тервел се появява в надписа до известния ездач на Мадара.
Военните борби на византийците с държавата на хановете не спират по време на управлението на хан Крум (относно 803-814), чийто двор вече беше предимно славянски. Крум събори византийската крепост Сердика (София), за улесняване на похода към Склавиния. В отговор византийският император Никефор I събори двореца Крум в Плиска, и Сердика бързо беше възстановена. И той обеща на Крум, че ще пие виното от черепа си!

Само смъртта на хан Крум през 814 r. по време на експедицията до Константинопол тя спасява Византия. W 818 r. син Крума, chan Omurtag, водели война с франките на Луис Благочестиви и завладели ободритите и други славянски племена на запад.

W 847 r. Хан Пресян най-после отне Македония от византийците. Синът му Борис (тиган. 852-889), за радост на константинополския париарх Фотий, състезавайки се за управление на души с римския понтиф, той беше кръстен 25 Може 866 r. от гръцкото духовенство, като вземе името Майкъл, в чест на своя кръстник Михаил III, Император на Византия. Уж византийски монах, рисуване на картина на ада по стените на двореца, толкова ужасен Борис, после чана, че е решил да приеме християнството…

Папа Николай II веднага изпраща своите легати и духовенство при Борис. Латинският обред в България обаче не е въведен. Гръцкото духовенство триумфира над гръцката литургия, но благодарение на мисионерската дейност на учениците на Константин (Кирил) и Методий, Славянски писания се развиват в двора на Борис и неговия син цар Симеон, и двете светски, и църковни. Използвана е кирилицата, различен от глаголицата, които Кирил всъщност е създал.

Училища в Плиска, Охрид и Велико Преслав са първите писателски центрове в Европа, където литературни текстове са писани на езици, различни от иврит, Латински или гръцки. По това време първите славянски училища са основани от Климент Орчидзки, ученик на свети Методий.

W 889 r. Борис предаде властта на сина си Владимир, и самият той влезе в манастир. Когато новият владетел в Плиска започва да преследва християните и да се покланя на старите богове, Борис пристигна, наредил Владимир да бъде ослепен, той въведе втория си син на трона, Симеона, преместване на столицата в Преслав, и самият той се върна в манастира. Симеон води победоносни войни с византийския Лъв V Мъдри, но той загуби две битки с угро-финските племена, Унгария, и се приютил в крепостта Дристра. Отново Борис напусна килията си, той събра армията и след като изгони унгарците чак до Бесарабия, той се върнал в своя манастир, където той почина през 907 r. Скоро Българската църква го признава за светец. W 869 r. Княз Симеон с помощта на печенегите нахлува в унгарците в Бесарабия и ги изтласква към Панония, където вече са останали фино-угорските племена.

W 913 r. Княз Симеон стоеше пред стените на Константинопол. В замяна на мира застрашената Византия му предлага титлата император и обет да се ожени за дъщерята на Симеон от непълнолетния император Константин VII.. Договорът е нарушен от императрицата майка Зоуи Карбонопсина, скоро Симеон тръгнал към Византия и накрая победил императорската армия на 917 r. на река Ачело (Ахелой). Щастието беше наблизо, но мъдрият римлянин I Лакапет спасил Византия от Симеон. Българският княз само си възвърна титлата император (начин), не обаче завладяване на желаната Византийска империя. Умира, докато се подготвя за следващото пътуване. Неговият наследник цар Петър, уверен в силата на страната си, пренебрегвана Византия, чийто император, Ян I Цимиклес, в отговор на българите те поискаха пари за защита, той изпратил своя съюзник с наказателна експедиция в България, амбициозен велик киевски княз Святослав. Ефектът от това не най-доброто решение е превземането на България от Святослав, от който на свой ред Йоан I Цимиклес трябваше да я вземе насила.

Българската империя със столица в Преслав престава да съществува. Владеещ над Западната българска империя, които Цимиклес, зает с войната с арабите, не успява да завладее, Братята Комитопула изпратиха в 973 r. пратеник в двора на германския император Отон I в Кведлинбург, с предложение за съюз срещу Византия. Разбира се, това не промени историята на света, но нека ви напомним, че са се срещнали там с пратениците на полския княз Мешко I.

Komitopulowie – Дейвид, Мойсей, Самуел и Арон – те възнамерявали да възродят великата българска империя и да получат титлата базилев за нейния владетел, тоест императора, а в случая Цар на българите. В резултат на дългогодишни битки с Византия и нови завоевания, Българската империя 1000 r. обхващаше почти цяла Македония, Тесалия, Епир, Сръбски княжества и Дунавска България. Давид и Мойсей паднаха в битка, Сарън заповядал на Арон да бъде убит, да стане единствен владетел, бихме искали (997-1014). Охрид е бил столица на великата империя.

Когато византийският император Василий II преодоля вътрешните трудности, той се премести срещу Самуил, получаване на по-ярки и по-ярки победи. W 1014 r. той отведе армията на Самуил в проломите на планинската верига Беласица, вземане в плен 14 хиляди затворници. Той заповяда всички да бъдат ослепени, той инструктира само всеки стотен да остави едно око, за да може да ръководи отряда си 99 слепият на Самуил, който по това време седеше в Прилепа, където избягал от бойното поле. Щом царят го видя 14 хиляди слепци, той почина удрян от апоплексия. Тогава Василий II получи прякора Български убиец. W 1018 r. българската империя престана да съществува.