Плевен

Плевен – Разположен е на малките реки Гривишка и Тученишка. Тук са живели траките (III-II w. п.н.е.), Римляни, Славянски, Protobułgarzy. Последователните собственици на тези земи дадоха имената на града: Storgozia, Стипца, Апел. След превземането на Плевен турците силно укрепиха града.
В красивия парк Pleweński Kajłyka има зоопарк, езера с лодки, ваканционни домове, летен театър. В пещерата е уреден романтичен ресторант. Наблизо стоят стените на римската крепост Сторгозия.
Боевете при Плевен продължиха пет месеца (история. Апел) в турско-руската война (1877-1878). Много полски редници и офицери се биеха (м. в. Генерал Дамбровски, полковник Елжановски) и много са починали: майор Оссовски, Подполковник Оссовски, подпоручик Чапицки, Генерал Добруволски… В Дибник има паметници на капитана-сирак, Мацей Кучински…
Красива фигура е обикновен румънски войник Василе Мохан. В повратна точка той се хвърли върху заплитанията на турците и хвана знамето на Пророка. Паниката в турските войски реши съдбата на тази битка. Скоро Осман паша беше обкръжен, но едва след много борби той подписва капитулацията.
Бойните полета край Плевен и Дибник, осеяни с паметници, образуват своеобразен парк-музей на националната памет. Имаше и битки по време на Втората световна война. И тогава поляците се биеха в собствената си армия…

От Плевен до Етрополе

Известното тракийско сребърно съкровище от 4 век е намерено в град Луковит. п.н.е.. Малко по-нататък, в Златна Панега, тук е най-големият от многобройните отвори (биеща пролет, което е изтичане на подземна река). Това място беше големият храм на тракийския бог Херос, известен още като Тракийски конник. Тук има много пещери и пещери, м. в. в Курлуков и Брестница. Пещерите Syjuwa Dupka, Градешничка и Моравица имат подземни езера, водопади, цветни сталактити и сталагмити. Те са отворени за обществеността. В околностите на Гложена се намира най-дълбоката пещера в България, Bezdymnijat pocelin. На разстояние 5 на километри от селото, Гложенският манастир е скрит сред скалните блокове на връх Лисиец.
На югоизток от Гложене се отива до красивия Тетевен, разположен на река Бели Вит, с къщи от 19-ти век. Особеност на града са многобройно изискано затворени извори с вкусна вода. Следва курортният комплекс Рибарица, чиито къщи и къщи за гости се простират по протежение на 10 километра по протежение на Белего Вит. В района има и планински хижи. Туристическата пътека води от Рибарица до връх Везен (2198 м), където приятен подслон очаква туристи.

ЕТРОПОЛ

Планинският здравен курорт Етрополе е разположен на брега на Мали Искир. Римляните са намерили злато тук, сребро, желязна руда и олово. За да пазите богатството си, те обградиха града с дебели стени. Тук са се добивали и ценни руди от българските царе. Има две православни църкви от 17 век. и вградената часовникова кула 1710 r.
По времето на турското иго манастирът Етрополис е бил център за съхранение на българската култура и език. Търпеливи монаси преписвали славянски църковни книги, и мисионерите ги носели тайно из страната.