История на България

Най-ранният човек се е появил в днешните земи на България през ерата на средния палеолит (от 100 000 направете 40 000 r. п.н.е.). Тогава са живели пещерни мечки, хиени и лъвове, както и мамути и носорози. Планинските вериги бяха покрити от ледник. Неандерталците са обитавали пещерите и пещерите на Стара планина, те вече използваха кремъчни инструменти, те събираха и ловуваха. Homo sapiens усилено произвеждаше костни инструменти, той постави кремъчни брадви на дървена дръжка, облечен в огърлици от черупки и животински зъби, той се покланяше на жена майка (като единствената социална клетка по това време са матриархалните семейства), той вярваше в божества, той е извършвал погребални ритуали през цялата история от 40 000 направете 12 000, тоест в ерата на по-младия палеолит. Той е оставил следи от престоя си в пещерите Бачо Киро и Деветашката печерия. Той развива своята интелигентност през неолита, по-младата каменна ера, попадащи на години от 6000 направете 2300 п.н.е., за което свидетелстват находките в Кремиковце. След това използвал медни инструменти, без още да се отказва от камъка, и се занимаваше със земеделие, и той се приюти в разказва, жилищни хълмове. Той отглеждал култури, той ги е смлял на резки, той залепваше саксии, които той украси с бели или черни геометрични мотиви. Селище от този период, най-старите, открит в село Караново близо до Нова Загора.

относно 2600 r. п.н.е.. дойде вълна от индоевропейски народи, наречени протоиндоевропейци или староевропейци, а също и Пратракти, което древните гърци са познавали и наричали пеласги. Хората от тази култура погребваха мъртвите в свито положение и ги покриваха с охра. Индоевропейските народи току-що се смесиха с Пратрациите, пристигна наоколо 1900 r. п.н.е.. от районите на Черно море. Били до Армени, Фригоуи, Гърци, Македонци, Илирийци, Дако-Мезови…

Имаше ранната бронзова епоха. Тогавашните обитатели на източната част на Балканския полуостров, днешна България, те вече отглеждаха коне (Омир Траков нарича „коневъди”), считани за свещени животни. И те имаха съседи илирийци на запад и македонци и епироти на запад. Гърците са живели отвъд земите на тези народи. Героите на Илиада и Одисея често ще се съюзяват с колеги траки и фриги, когато в порива на Омиров гняв те искат да смачкат враговете си на прах. По-разумните троянци ще сключат търговски споразумения с траките.

След бронзовата епоха идва желязната епоха (IX-VI w. п.н.е.). Тракийците се нуждаят силно от него, защото ето, скитите се втурват в земите си, номадски ирански народ, и те остават, движейки се бавно към днешна Румъния. По хълмовете на тракийските земи те възникват през 10-5 век пр.н.е.. отбранителни крепости. Аристокрация, воини и вождове, имат железни оръжия и златни украшения. Те идват до тракийските черноморски и брегови брегове, започвайки от 7 век. п.н.е., Йонийски, Дорийци и еолийци, създаване на търговски обекти, които бързо се превръщат в градове, фест вече е черноморска Аполония (Созопол), Анхиална (Pomorie), Месембрия (Четка за нос), Одесос (Цвят) и Дионисополис (Балчик). Тракаите печелят сол в търговията, вино, зехтин, инструменти и оръжия, а гърците царевица, говеда, пчелен мед, кожата, сушена риба, дърво и катран, и роби.

W V w. п.н.е.. възникват тракийските държави. W 512 r. п.н.е.. източна Тракия е завладяна от персийския цар Дарий. Когато гърците разбиха персите при Платеи, 479 r. п.н.е., Тракийското племе на Одризия покорява съседни племена, създаване на силна държава. Крал Ситалтес вече сече собствената си монета, въвежда закони, организира държавната администрация. W IV w. п.н.е.. страната Одризув се руши на малки принцове, да стане жертва на крал Филип II Македонски, баща на Александър Велики. Филип основава град Филипополис на река Хеброс (Пловдив на Марица). Траките започнали въстание (331-330 r. п.н.е.), но беше потиснат от Александър Велики. Неговият командир Лизимах пое контрола над Тракия, която след следващото въстание наистина се отърва от македонския суверенитет, но се поддава на келтите (Те основават семейство Тилис близо до днешния Казанлик), и след като е отблъснат от тракийските племена Бес и Одризия, той отново се връща в царството на Македон.

W 168 r. п.н.е.. в битката при Пидма Македония ще бъде победена от римския командир Луций Емилий Павел, а 20 години по-късно се създава римската провинция Македония. W 73 r. п.н.е.. Марек Лукул подчинил войнствените тракийски племена Бес и Одризув. Тракия е част от Римската империя. Trakowie kilkakrotnie organizują powstania przeciw Rzymowi (от 6 направете 26 r. нито едното.), но в крайна сметка в 46 r. нито едното., по време на управлението на император Клавдий, земите им се администрират от римляните като техни провинции. На север от Стара планина те образуват римската провинция Мизия, и на юг – Римска Тракия. Обичаят на римляните е да строят пътища, и с тях мансиони, т.е. станции, и градове. Те не се месят по въпроси на религията или морала – Предполагам, да ги асимилира. Те построили Бонония в Мизия (Widin), Novae (край Свищов), Ratiarię (Arczar), амус (Лопатка), Искар (Концерти) аз в.

Мизията била измъчвана от племето тракийски дак (в днешна Румъния). Той ги покори 106 r. нито едното. Император Траян, създавайки римската провинция Дакия. W 170 r. избухва въстание в Мизия, се появява варварското племе Костобок, тогава нахлуват готите. В битката с последния Св. 251 r. Император Деций. Отсега нататък варварските племена ще продължат да се притискат към границите на Римската империя. W 330 r. Император Константин Велики премести столицата на империята във Византия, която той преименува на Константинопол. W 378 r. Император Валент пада при Адрианопол в битката срещу вестготите, когото той сам покани да се установи в Скития. Теодосий Велики ги победи, владетел в 395 r. на смъртното си легло той раздели империята на две части: Източноримски, наречен византийски, и западноримски, все още наричан римски. Българските земи попадат под управлението на Византийската империя. W 442 i 447 r. Хуните на Атила обикаляха Балканите, опожаряване на римските градове. Те се разпръснаха след смъртта на своя владетел Св. 453 r., погълнат от местния елемент. Остроготите скоро пристигнаха, да създаде силна държава между Стара планина и Дунав със столица в Новае и да се движи начело на своя лидер Аларих, w 489 r., за италианската държава.

Страници: 1 2